Vuokrausehdot

Ihanaranta 1 ja 2 vuokrausehdot

Nämä varausehdot ovat molempia osapuolia sitovat, kun asiakas on tehnyt majoitusvarauksen Ihanarannan markkinoinnin kautta. Varaajan on oltava täysi-ikäinen.

Varaaminen ja maksu
Varaus on sitova heti varaushetkestä alkaen. Asiakkaalle lähetetään varausvahvistus, jossa on lomakohteen nimi, osoite, ohjeet mistä avaimet saa lunastaa sekä ajo-ohjeet lomakohteeseen.
Varausvahvistuksen mukana lähetetään myös laskut varaus- ja vuokran maksua varten. Varausmaksu on 15 % mökin vuokrahinnasta (vähintään 50 €). Laskun eräpäivä on 9 vrk laskun päiväyksestä. Asiakas voi suorittaa myös varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuorituslasku tulee suorittaa viimeistään kuukautta ennen varauksen alkua. Ellei loppusuoritusta ole maksettu eräpäivään mennessä, katsotaan varaus peruuntuneeksi. Tällöin varausmaksu jää Ihanarannalle. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuukautta ennen varauksen alkua, ei varausmaksua peritä erikseen, vaan koko vuokrasumma maksetaan kerralla.

Saapuessaan lomakohteeseen asiakkaan on pyydettäessä esitettävä kuitti suoritetusta maksusta. Ihanaranta vastaa siitä, että asiakas saa sopimuksen mukaiset majoituspalvelut. Lomakohteessa asiakas voi sopia muistakin palveluista, jotka hän maksaa suoraan lomakohteeseen.

Peruutukset
Peruutukset on aina tehtävä sähköpostitse Ihanarannan sähköpostiosoitteeseen info@ihanaranta.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto on tullut Ihanarannan markkinoinnille.
Varauksen peruuttamisesta pidätetään varausmaksu 15 % vuokrahinnasta (väh. 50 €).

Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 21 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko vuokra. Siinä tapauksessa että Ihanaranta saa vuokratuksi majoituskohteen toiselle asiakkaalle, palautetaan vuokra siltä osin kuin toiselta asiakkaalta saadaan vuokraa. Suoritettua varausmaksua ei kuitenkaan palauteta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus saada Ihanarannalle maksamansa summa takaisin, lukuun ottamatta varausmaksua, mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Edellä tarkoitettu tapahtuma on osoitettava luotettavalla tavalla (lääkärintodistuksella tms.). Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä. Asiakkaan Ihanarannalle maksama summa, lukuun ottamatta varausmaksua, palautetaan luotettavaa kirjallista selvitystä vastaan. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana, ei asiakkaan maksamaa vuokrasummaa makseta takaisin, täten suosittelemmekin vakuutuksen ottamista. Mikäli asiakas muuttaa majoituskohdetta tai loman ajankohtaa, pidetään sitä aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Ihanarannan oikeus peruuttaa varaus
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majoure), lomakohteen omistajasta johtuvat syyt (esim. omistajan vaihtuminen), lomakohteen omistaja voi Ihanarannan markkinoinnin välityksellä irtisanoa sopimuksen, jolloin Ihanarannan on mahdollisimman pian ilmoitettava asiakkaalle peruutuksesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Ihanarannalle maksamansa suoritukset takaisin.

Mikäli varausta koskevia suorituksia ei makseta ajallaan, on Ihanarannalla oikeus perua varaus.

Avainten luovutus, oleskelu lomakohteessa ja siivous
Lomakohteen avaimet (yleensä 2 avainta) asiakas saa suoraan kohteesta, tarkemmat ohjeet asiakas saa laskun ja varausvahvistuksen mukana. Avaimet palautetaan vuokraajalle klo 12 mennessä lähtöpäivänä lähtötarkastuksen yhteydessä.

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 16.00 jälkeen ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä.
Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asukas itse. Siivous veloitetaan erikseen (130,-€). Asiakas voi myös itse suorittaa loppusiivouksen näin halutessaan. Siitä on aina sovittava erikseen.

Mikäli loppusiivous tehdään Ihanarannan huoltohenkilökunnan toimesta, edellytetään kohteen olevan normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet (tv, radio yms.) paikoillaan ja ehjinä, roskat vietynä ja mahdolliset muut sotkut poistettuna. Myös lomakohteen piha-alueen tulee olla siisti. Mikäli varauksen päättyessä lomakohteen siisteys ei vastaa edellä esitettyä ja huoltaja joutuu huolehtimaan sen kuntoon saattamisesta ennen seuraavan asiakkaan saapumista, veloitetaan siitä siivousmaksun lisäksi jälkikäteen käytettyjen tuntien mukaan á 50 €/tunti. Lomakohteesta löytyy yksityiskohtaisemmat siisteysohjeet, joita vuokraajan tulee noudattaa.

Erilliskorvauksen perimme myös liinavaatteista (eivät sisälly vuokrahintaan) 11 €/setti. Kadonneesta avaimesta peritään lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.
Vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet sekä puut takan ja kaasu grillin lämmitykseen. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan.
Asiakas tuo mukanaan liinavaatteet (tyynyliinat, lakanat ja pyyhkeet) sekä talous- ja WC paperin.

Vahinkojen korvaamiset
Asiakas on vastuussa mökin irtaimistosta vuokrausaikana. Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon suoraan kohteen omistajalle.

Tupakointi, lemmikkieläimet, sähkökatkokset ja hiljaisuus alueella
Tupakointi on kielletty kaikissa lomakohteen sisätiloissa ja sallittu ulkotiloissakin ainoastaan turvallisuusseikat huomioonottaen. Tupakantumpit tulee aina sammuttaa ja laittaa niille osoitettuihin asianmukaisiin tuhkakuppeihin. Luvattomasta sisällä tupakoinnista veloitetaan 150 € tuuletusmaksu ja tumppien siivoamisesta piha-alueelta sovelletaan 50 € tuntiveloitusta, joka käy ilmi lähtösiivouksesta kertovassa kohdassa.

Lemmikkieläimet ovat sopimuksen mukaan sallittuja.
Ihanaranta ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä aiheutuneista allergia tms. ongelmista asiakkaille. Ihanaranta ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta arvaamattomasta syystä, jota ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään, kuten sähkökatkokset.

Alueella on hiljaisuus klo 22-07.
Ihanarannalla ja sen määräämällä huolto- ja mökkitarkastushenkilökunnalla on ns. isännän oikeus. Jos lomakohteessa majoittuvat häiritsevät naapureita, eikä tilanne korjaannu huomautuksista huolimatta, voidaan käyttää ns. isännän oikeutta ja purkaa vuokrasopimus välittömästi. Tällöin vuokrahintaa ei vuokralaiselle palauteta.

Henkilömäärä
Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä kohteessa on vuoteita ja patjoja. Ylimääräisistä henkilöistä on aina sovittava erikseen Ihanarannan kanssa.
Jos loma-asunnossa on majoittunut useampi henkilö kuin on etukäteen sovittu, on Ihanarannalla oikeus periä tästä lisähenkilömaksu.

Asuntoauton ja -vaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

Mahdolliset valitukset
Kaikki lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua ja loman aikana suoraan kohteen huoltoon, numeroon 0400 840392 /Petri.

Mikäli asiaan ei tule korjausta, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Ihanarannalle. Tämä tulee tehdä viimeistään kuukauden kuluttua varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Ihanaranta /lomakohteen omistaja eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toivomme, että viihdytte Ihanarannassa.
Jos Teillä on loman aikana toivomuksia lomakohteen varustuksen tai kunnon suhteen, ottakaa yhteyttä Ihanarannan huollon numeroon 0400 840392. Älä anna loman mennä pilalle jonkun sellaisen puutteen tai pikkuasian vuoksi, jonka voimme hetkessä korjata.

Vinkkejä aktiviteetteihin tai ajanviettoon voitte tiedustella myös loman aikana markkinoinnista.

 • Yhteystiedot

  Ihanaranta

  Ihananiemi 42
  35100 Orivesi

  Puh: +358 400 840392
  Email: info@ihanaranta.fi

Descargar musica